Slavisch Byzantijnse Muziek

Ons Ensemble

Concertagenda

Informatie

Slavisch Byzantijnse Muziek

Ontstaansgeschiedenis

Repertoire

Arrangementen

De aartsbisschop van Constantinopel (later Byzantium, Balkan) heeft tijdens de 4e eeuw een belangrijke rol gespeeld in het
ontstaan van de Slavisch Byzantijnse muziek.

Als prediker werd hij “Gulden Mond” genoemd : “Chrysostomus”. Uit zijn mond kwamen prachtige teksten. Hierdoor werd deze
heilige een kerkvader : een mede-stichter van het Oosterse Christendom. Ook werden zijn teksten op muziek gezet :
de Orthodoxe muziek was geboren.

In de 10e eeuw waren gezanten van de Russische vorst Vladimir op zoek naar het ware geloof. Zij werden getroffen door de
schoonheid en hemelse klanken van de kerk van Byzantium. Zo werd het Orthodoxe Christendom uitgebreid naar Rusland, alwaar
deze liturgie al meer dan 1000 jaar volgens de aloude traditie wordt opgedragen. De teksten echter zijn in de loop der eeuwen vele
malen gekopieerd en gaandeweg “gerussificeerd”. Dit wordt de Kerkslavische taal genoemd die in gezongen versie altijd
à capella gebracht wordt.

Rond de 18e eeuw werden Russische componisten zoals onder andere Tsjaikovski en Rachmaninov nog steeds geïnspireerd
door de teksten van Johannes Chrisostomus.

Home