Repertoire

De Slavisch-Byzantijnse muziek zoals Capella Droezjba deze brengt, is onderverdeeld in geestelijke
en wereldlijke liederen. Droezjba zingt al haar stukken à capella. Zij zijn afkomstig van grote
componisten zoals Bortniansky, Tschesnokov, Tschaikowsky en Rachmaninov.

Slavisch Byzantijnse Muziek

Ons Ensemble

Concertagenda

Informatie

Geestelijk

Het geestelijke repertoire van Droezjba bevat grotendeels Slavisch-Byzantijnse en Orthodoxe kerkmuziek. Deze kenmerkt zich door een bijzondere schoonheid aan klanken, algehele harmonie, ingetogenheid en mystieke beleving. Zij is gecomponeerd door priesters in het klooster en tevens door bekende componisten. Het gaat hier veelal om Vespers (avondgebeden), Hymnes (lofzangen), Psalmen en Litanieën (voorbeden). Droezjba besteedt veel aandacht aan de interpretatie van de werken, met name de dynamische verschillen : van krachtige forto’s tot fluisterzachte piano’s. Dit geldt overigens ook voor de wereldlijke werken.

Wereldlijk

Het wereldlijk repertoire van Droezjba bevat Russische en Oekraïense volksliederen. Zij zijn gecomponeerd door zowel “de man op straat” alsook door beroemde componisten. Zij laten zich het best omschrijven als klankvolle liederen waarin de ongrijpbare Slavische ziel wordt gevoeld. Het gaat hier om een veelheid aan emoties zoals weemoed naar lang vervlogen tijden, uitbundigheid, blijdschap en verlangen. Er is een verscheidenheid aan thema’s die worden bezongen : verliefdheid, liefde voor het vaderland, oogst en afscheid.

Terug

                   Home