Slavisch Byzantijnse Muziek

Ons Ensemble

Concertagenda

Informatie

Oprichting

In het najaar van 2006 miste dirigente Francoise Aarts-Thissen haar geliefde Slavisch Byzantijnse
muziek. Zo verzamelde ze een groepje zangers om zich heen, waarvan ze wist dat hun hart bij
deze muziek lag. Het werd een vriendenclub die één keer in de twee weken bij elkaar kwam om
te zingen voor hun plezier én met de intentie een goed stukje muziek neer te zetten.
Gerepeteerd werd in voormalig restaurant ‘t Kastielke dat indertijd door Francoise en
haar man geëxploiteerd werd.

Langzaam aan breidde het gezelschap zich uit tot 12 leden.
De repetities werden van Heerlen naar Kerkrade verplaatst,
naar het “Catharinahoes” in de wijk Holz.

Om de muziekstukken ook eens in een ideale akoestische ruimte te horen klinken,
werd er een keer gerepeteerd in de kerk van de Witte Zusters in Kerkrade

Na verloop van tijd kregen de leden de behoefte om op te treden: zo zouden niet alleen
zijzelf, maar ook andere mensen kunnen genieten van Droezjba’s muziek.
Als min of meer logisch gevolg werd besloten om nu één keer per week te repeteren
én meer aandacht te besteden aan koorklank en individuele stemvorming.
De aanvankelijk behoorlijke portie gezelligheid is hierbij zeker niet verloren gegaan.

Terug

Home