Slavisch Byzantijnse Muziek

Informatie

REPETITIES

Ons Ensemble

Concertagenda

Informatie

Capella Droezjba repeteert elke maandagavond van 20.00 u tot 22.00 u , met een kwartier rustpauze voor de
stem en een lekker drankje. Na de repetitie is er voor wie dat wil, nog een gezellig samenzijn.
De repetities zijn intensief van aard; ze starten steevast met stemoefeningen die garant staan voor een goede
warming-up van de stemmen.
Er wordt naar gestreefd om elke repetitie zowel aandacht te besteden aan het instuderen van nieuwe werken
alsook voluit te genieten van het zingen van bekende werken.
De locatie waar dit alles plaatsvindt is het Catharinahoes in de wijk Holz te Kerkrade.
 

BIJZONDERE TAKEN LEDEN

De hoofdtaak van de leden van Capella Droezjba is natuurlijk zingen !
Om dit te kunnen blijven doen, moeten er meerdere taken vervuld worden. Deze worden op natuurlijke wijze
ingevuld door de leden. Zo is er bijvoorbeeld een penningmeester, een aankondiger van de liederen tijdens
concerten, tekstschrijvers t.b.v. deze website, externe contactenleggers t.b.v. optredens enz.

CONTRIBUTIE

Om met name de repetitielocatie te kunnen bekostigen, betalen alle Droezjba-leden een contributie van
10 euro per maand.

Webdesign :   Ron Coerver
Mail : r.coerver@gmail.com

CONTACT

Ben je zanger(es) en wil je eens een repetitie bijwonen :
bel 06-25357684 of 045-8507859 (dirigente Francoise)
Email : mathswas@live.nl

Voor opluistering van een mis of boeking van een concert of
voor aanmelding als sponsor :
bel 045-5464216 (penningmeester en secretariaat : Riet Vroomen)
Email :
hanssenj@xs4all.nl

 

Home